Jak przygotować się na bezpłatne spotkanie zapoznawcze?

Bezpłatne spotkanie zapoznawcze służy poznaniu się i sprawdzeniu w jakiej formie nasz team uczeń – nauczyciel zadziała najlepiej. Spotkanie nie wymaga specjalnego przygotowania, ale możesz zastanowić się przed nim nad następującymi sprawami:

  1. Czemu chcesz się uczyć angielskiego?
  2. Jak wyglądały Twoje dotychczasowe doświadczenia z nauką języków obcych: co Ci się podobało, a czego wolał(a)byś unikać? Ewentualnie z jakich źródeł (książki, internet) uczyłeś się dotąd angielskiego.
  3. Jak wyglądałaby Twoja wymarzona lekcja języka angielskiego?

Dobrze też, żebyś przygotował(a) następujące informacje:

  1. Ile zajęć chciał(a)byś mieć w tygodniu i w miesiącu?
  2. Ile czasu możesz poświęcić na zadania domowe?
  3. Jakie dni i godziny zajęć Ci odpowiadają?